Máy loại bột - Thiết bị y tế

Máy loại bột

Máy loại bột CFQ là một sản phẩm phụ trợ của máy dập viên thuốc tốc độ cao trung bình. Nó cũng được sử dụng như thiết bị đầu ra tách phân loại các sản phẩm có hình dạng và kích thước khác nhau.

Đặc điểm
Máy loại bột có nhiều ưu điểm như hiệu suất cao, khả năng loại bỏ bột rất tốt, tiêu thụ điện năng thấp, độ kín cao, vận hành và bảo trì đơn giản.

Thông số kỹ thuật

Năng suất (viên/giờ) 800000
Khoảng di chuyển (m) 3
Áp suất không khí (Pa) 20
Nguồn điện 220V, 50Hz
Cường độ dòng điện (A) 0,5-1,2
Thông tin phản hồi